Go for your Goal

Quý Khanh Group

Việt Nam 日本語
04/11/2023

Giao lưu đọc sách cùng cô Koga

Hôm nay cô Koga, viện trưởng viện Nghiên cứu Văn hoá Nhi đồng Nhật Việt, đã đến mầm non Asahi và đọc sách ehon cùng với các bé trường mình.
Mời ba mẹ cùng xem hình ảnh các con đọc sách cùng cô.

https://youtu.be/RLrnsRZmRZ8?si=XpSfCQVGQypt_OZ-

https://youtu.be/Nwfp1jCFBk0?si=FOyENgsPxoiLv7aI

Bài viết khác