Tạo sơ yếu lý lịch

Thông tin cá nhân
Furigana
Số hiệu
Họ và tên
Hôn nhân
Ngày sinh
Tuổi
Địa chỉ
Ảnh thẻ
Thành phần gia đình

Họ và tên thành viên trong gia đình

Quan hệ

Tuổi

Nghề nghiệp

Thêm dòng
Ý kiến của gia đình về việc bạn đi Nhật
Có người thân đang ở Nhật không?
Quá trình học tập

Thời gian

Tên trường

Bằng cấp

Thêm dòng
Quy trình làm việc

Thời gian

Tên công ty

Nghề nghiệp / chức vụ

Thêm dòng
Bằng cấp, chứng chỉ

Thời gian

Bằng cấp, chứng chỉ

Thêm dòng
Khác
Chuyên môn, điểm mạnh
Tính cách
Thu nhập gia đình
Lý do tại sao đi Nhật
Công việc mong muốn sau khi về nước
Mục tiêu tiết kiệm trong thời gian ở Nhật
Đã từng làm hồ sơ đi Nhật chưa
Đã từng có VISA / COE đến Nhật chưa
Nếu có thì ghi rõ loại VISA nào
Chiều cao
Cân nặng
Thị lực
Nhóm máu
Tay thuận
Uống rượu
Hút thuốc
Bệnh lý khác