Go for your Goal

Quý Khanh Group

Việt Nam 日本語
18/07/2023

CÙNG THẦY CÔ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG THĂM SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH INTERNSHIP NGÀNH KHÁCH SẠN

Đồng hành cũng đoàn các thầy cô Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng sang thăm sinh viên đang tham gia chương trình Internship ngành khách sạn và làm việc với Khách sạn tiếp nhận về chương trình tuyển sinh khoá 2.

????????????Với sự nỗ lực của sinh viên đang thực tập tại Nhât, sự hỗ trợ, tạo điều kiện hết mình của Nhà trường dành cho sinh viên, Khách sạn tiếp tục tuyển dụng 10 sinh viên khoá 2 sang internship.

????Nhật Ngữ Quý KhanhJapan Internship Program cùng hỗ trợ kết nối con đường cho sinh viên miền Trung và miền Nam sang Internship tại Nhật Bản với đa dạng ngành học????????????