Go for your Goal

Quý Khanh Group

Việt Nam 日本語
10/05/2023

Chúc mừng TTS điều dưỡng Iwate K1 đã có COE

Chúc mừng học viên Lê Mộng Kim Châu - TTS điều dưỡng Iwate K1

 

Đã có chứng nhận tư cách lưu trú tại Nhật Bản

 

 

Tham khảo thêm các chương trình điều dưỡng Nhật Bản tại: 

CÔNG TY TNHH MTV TV & ĐT QUÝ KHANH

Hotline: 0353.381.399

Số 140 Đường 30/4, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Bài viết khác