Go for your Goal

Quý Khanh Group

Việt Nam 日本語
15/11/2023

Buổi gặp mặt của Hiệp hội hỗ trợ Internship Nhật bản với Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

Sáng nay ngày 14/11/2023, Hiệp hội hỗ trợ Internship Nhật Bản (Jisa) có buổi gặp mặt tại trường Cao đẳng Lương Thực - Thực Phẩm. Buổi gặp mặt này không chỉ là dịp để làm việc chặt chẽ với trường mà còn để chia sẻ thông tin về chương trình Internship tại Nhật Bản và giao lưu với các sinh viên của trường.

   

   

Bài viết khác